Ron Nieuwenhuizen

beeldmateriaal

mail@

 

 

Schilders van het Westland

 

 

 

 

 

  Anton van Teijn,Teyn,Teyne

Anton van Teijn aanschouwde het
levenslicht op 3 november 1863
in een woning aan het Wilhelminaplein
in Naaldwijk (afgebroken in 1974)
Als oudste zoon van de Joodse
vleeshouwer Levie van Teijn
en van Daatje Wolf.
Hij ontving de naam Anthonie
naar zijn grootvader.

Reeds vroeg openbaarde zich zijn
artistieke aanleg en na het verlaten
van een middelbare school in Den Haag
ging hij zich toeleggen op de schilder
en tekenkunst.
Deze studie werd onderbroken door
zijn inlijving bij de Vesting-artillerie
te Gorinchem in 1885.
Hier sloot hij vriendschap met de
beeldhouwer August Alexander.
Uit deze periode zijn nog enige
crayontekeningen bewaard gebleven.
In 1887 kwam hij weer naar Naaldwijk terug,
Daarna Den Haag waar hij zich vestigde,
hier had hij veel vrienden bij de kunstenaars.

Hij vertrok in 1892 naar Parijs.
Hier kwam hij tot volle ontplooiing.
De invloed van de school vanBarbizon
Rousseau-Millet-Daubigny en Troyon met haar liefde voor het uitbeelden van natuur in al haar aspecten openbaarde zich sterk in zijn werk.
Zowel in en om Parijs als in het departement Oise en in Picardie vond hij onderwerpen,
die hem inspreerden tot het scheppen van
kunstwerken,schilderijen,aquarellen,etsen,
boekbanddecoraties.
Regelmatig, meestal in het najaar,verbleef hij in Den Haag,waar zijn vriend Alexander zich als beeldhouwer had gevestigd.
Hij bezocht dan zijn ouders en zwierf door
het Westland, waar hij schetste en schilderde.

Reeds in 1902 exposeerde hij verschillende pastels
in de Salon des Independants te Parijs, in 1904
aquarellen bij de Artistes Francais.
Op de Parijse expositie van de Nationale trokken
zijn lederversieringen de aandacht.
Zijn schilderijen en aquarellen vonden aftrek,
sommige daarvan schonk hij weg aan vrienden
enkele stond hij af aan het in 1908 gestichte
Naaldwijkse gemeentemuseum.
Met talrijke kunstenaars onderhield hij contacten,
Jongkind,Gabriel,Weissenbruch,Bauer,de gebroeders Maris, Rops, Vincent van Gogh. Jacoba de Graaff
Veelzijdig was zijn belangstelling, hij las graag Griekse en Franse klassieken, genoot van de muziek
van Bizet,Mendelssohn,Bruch,Van Beethoven, Wagneren Debussy.
In 1915 schilderde hij aan de Cote d'Azur en later in Portugal.
Na de eerste wereldoorlog liet hij zich weer op tentoonstellingen zien.
Hij exposeerde schilderijen en aquarellenop de
Exposition de Paris Moderne en in 1920 op de Salon des Independants waren zijn schilderijen en aquarellen
uit de Cote d'Azur te bewonderen.
De kunstcriticus Clement Morro schetste naar aanleiding
van deze exposities van Teijn's betekenis in een waarderend  artikel in
"La Revue Moderne des Arts et de la Vie" 15-12-1920
1939 besloot hij naar Holland terug te keren.
Hij woonde enige tijd in Rotterdam en nam in november 1940 zijn intrek bij familie in Amersfoort.
Hij overleed op 28 mei 1943

Bron Stichting Westlands Centrum voor Streekhistorie


Zijn schilderijen signeerde hij met vanTeyn vanTeyne
 

 

Anthonie van Teijn in het lexicon uit 1981 (Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880, Den Haag 1981) op pagina 518. met dank aan  de zoon van Pieter Scheen ( van de Pieter Scheen van het lexicon).  

 

 

 

Anton van Teijn 1863-1943

Wilhelminaplein met kerk Naaldwijk 17,5x27,5 olieverf op board

aquarel 22,5 x32 Plein
 

Boerderij 5x12 nieuw Eik en Duin potlood
 

Ets pentekening 20x27,5 Naaldwijk vanuit hun tuin, van Tijnplein

Houtskool Kerkstraat achter de kerk 1907 23,5x31

 

Heiligergeesthofje 1906 ETS
 

Haven Naaldwijk hoekje aan de Vaart 1898
blad uit 1 mijner oude schetsboeken.
24x32 houtskool

Krijt Crayon Kerkstraat en kerk 24x32 1898 uit 1 mijner schetsboeken.

Vanuit tuin Kerk Naaldwijk , olieverf paneel 25x40

 


Donker Naaldwijk? 18x22 olieverf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarel Hooiberg Schipluiden 15,5x22cm


   

 Aquarel Boerderij Maasland 15,5x22cm

 

                            Wilhelminaplein 44x59 olieverf 1900
 


Heilige Geesthofje Naaldwijk

index

 

 

 

anthonie van teijn 

  geboorte inschrijving Antohonie van Teijn Naaldwijk

 

 de lier anthonie van teijn

 

  De Lier in het |Westland Anton van Teijn